Goede doel A’kzie

We zijn verheugd aan te kondigen dat de opbrengst van ons ontbijtpakket zal worden gedoneerd aan vzw A’kzie. Deze organisatie vervult een essentiële rol als een gemeenschap waar mensen in armoede een stem krijgen. Door middel van diverse ontmoetingsmomenten, activiteiten en beleidsinitiatieven streven zij naar het doorbreken van isolement en het bieden van een platform waarop deze stemmen gehoord kunnen worden.

A’kzie is een vereniging waar iedereen welkom is voor een kop koffie en een praatje, met speciale nadruk op het opbouwen van gemeenschap, ontmoetingen en vrijetijdsbesteding. Als vzw zijn ze ook actief op het gebied van beleidswerk, waarbij ze maatschappelijke kwesties onder de aandacht brengen en in dialoog gaan met beleidsmakers.

Uw steun draagt bij aan het versterken van kwetsbare gemeenschappen en het zichtbaar maken van hun behoeften, zorgen en uitdagingen. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit belangrijke initiatief.

Meer weten over A’kzie.