TAJO

Dit jaar gaat de opbrengst van de ontbijtpakketten naar TAJO. TAJO is een prachtig goed doel dat zich inzet voor de educatie van kwetsbare jongeren in België. TAJO staat voor Talentatelier voor jongeren.

Het doel van de organisatie is om jongeren tussen de 10 en 14 jaar oud te ondersteunen bij het vinden van hun competenties en talenten. Hoe TAJO dat doet? Aan de hand van workshops – die gegeven worden door gastdocenten uit de praktijk – en plaatsbezoeken.

Door deze ervaringsgerichte praktijkateliers hopen ze de motivatie van de jongeren aan te wakkeren en hun zin te geven om verder te studeren. TAJO is er voor iedereen, maar met voorrang voor zij die dit het hardst nodig hebben.

Wil je meer weten over TAJO? Surf dan naar tajo.be.